seminar

 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/file.inc on line 647.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.
 • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /udata/WWW/as.utia.cas.cz/includes/theme.inc on line 170.

Soft Sensor for Faulty Measurements Detection and Reconstruction in Urban Traffic

     Soft sensors are a valuable alternative to the traditional hardware sensors, which are indispensable in configuration of modern systems.

Bayesovský auto-regresní model s Laplaceovskými inovacemi

Na semináři bude podán návrh odhadování v auto-regresním modelu s Laplaceovsky rozdělenými inovacemi. Tento model je robustnější než běžně používaný model s inovacemi Gaussovskými. Na druhou stranu je ovšem odhadování v takovém modelu výpočetně náročnější.

Supra-bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí

     Bayesovský přístup využívaný v teorii rozhodování je dobře použitelný v případě, že dodané informace jsou "klasická" data.

Optimalizace v parciálním zapomínání

   Seminář bude stručně pojednávat o vybraných způsobech optimalizace pravděpodobností hypotéz o distribuci parametrů normálního regresního modelu v rámci parciálního zapomínání, umožňujícího sledování časově pomalu se měnících parametrů modelu.

Za lepší míchání a efektivnější válcování

     Při válcování plechu za studena vzniká problém měření tloušťky plechu ve válcovací štěrbině. Z technologických důvodů je tloušťka plechu měřitelná ve vzdálenosti cca 1m za štěrbinou a tudíž data pro řízení válcovací stolice p

Kolikrát raději máte kávu nežli čaj? - aneb ordinální utilita nemusí být ordinární

 

     V teorii rozhodování stěžejní Bellmanova rovnice trpí již padesát let stejným neduhem - pro složitější problémy je z principiálních důvodů neupočitatelná.

Nová varianta Marginalizovaného Particle Filteru pro odhad kovariančních matic stavového modelu

Stavový model je populární model v inženýrských aplikacích. K odhadování tohoto modelu se používá Kalmanův filtr (pro lineární modely), či jeho rozšíření (pro nelineární modely). Typické použití předpokládá Gausovské rozložení poruch se známou kovarianční maticí.

Robustní Bayesovský autoregresní model s aplikací ve Financích

Data na finančnich trzích mají často spíše leptokurtické rozdělení. Přesto se z důvodu upočítatelnosti a argumentu centrální limitní věty často používají modely s normálním šumem. Na semináři bude představen alternativní model s Laplaceovsky rozdělenými chybami.

Nelineární stavový model pro odhad polohy vozidla

   Seminář se bude zabývat odhadováním polohy vozidla při využití neúplných dat z globálního pozičního systému (GPS) a kompletních dat z inerciálního navigačního systému(INS) umístěného ve vozidle.